Rychlost webu – je důležitá pro vyšší návštěvnost nových potenciálních klientů, či čtenářů pro náš web. Podle studií Existují stránky, kde se dá rychlost webu zjistit a postupně optimalizovat. Celková rychlost načtení by neměla přesáhnout časový úsek 3 vteřin.

 1. Lepší SEO(search engine optimalization)
 2. Vyšší návštěvnost
 3. Větší výhoda oproti konkurenci

Co ovlivňuje rychlost webu?

Performance(výkon) – V obecném smyslu se jedná o měření rychlosti a efektivnosti webové stránky nebo aplikace. V kontextu webu, to zahrnuje dobu odezvy při načítání stránky, rychlost načítání jednotlivých prvků (obrázky, videa, skripty atd.) a další faktory, které ovlivňují uživatelský zážitek.

Structure(struktura) – Týká se hierarchie a organizace prvků na webové stránce nebo webové aplikaci. To zahrnuje rozložení prvků na stránce, jako jsou záhlaví, menu, obsah a patička, stejně jako relace mezi jednotlivými stránkami nebo sekcemi na webu.

LCP(Largest Contentful Paint[největší vykreslení obsahu]) – Je jedním z dalších metrik využívaný pro hodnocení rychlosti webových stránek. Ukazuje, jak rychle se načte největší prvek obsahu (obrázek, video nebo text) na stránce. Tento ukazatel je důležitý, protože uživatelé jsou často nejvíce trpěliví v prvních dvou sekundách načítání stránky, takže rychlé načtení hlavního obsahu může výrazně zlepšit celkový zážitek ze zobrazovaného webu.

TBT(Total Blocking Time[doba blokování]) –  Je metrika pro hodnocení rychlosti webových stránek. Ukazuje, jak dlouho je web „blokován“ kvůli čekání na načtení nějakého prvku (např. skriptu, obrázku atd). Zkrácením TBT se zlepší celkový výkon webu a tedy i uživatelský zážitek.

CLS(Cumulative Layout Shift[kumulativní posun layoutu]) – Ukazuje, jak často se na webu objevuje tzv. Layout Shift, tedy situace kdy se prvky na webu posouvají nebo se mění velikost, což může vést k tomu, že uživatel klikne na špatný prvek nebo že se mu zobrazí obsah, který nechtěl. Tento metrika měří, kolikrát se objeví posun layoutu. Čím vyšší CLS je, tím větší míra nejistoty, tím horší zážitek pro uživatele.

Co zpomaluje web?

rychlost webu
 • Přílíš vysoké rozlišení a špatný formát obrázků a dalších grafických prvků – formát obrázků se dá lehko změnit ve Photoshopu. Dají se však najít alternativní možnosti online např. TinyPNG
 • Nevyužívaný javascript – občas se stává, že velká část javascriptových souborů jsou na webu nevyužívána a při načítání stránky se přesto načítají a zpomalují tak rychlost našeho webu.
 • Příliš mnoho aktivních pluginů – využívání pluginů patří mezi hlavní výhody WordPressu, avšak používání vyššího množství pluginů může být z pohledu rychlosti spíše na škodu. Doporučuje se využívání maximálně 10 pluginů.
 • Špatná struktura webu – rozházené sloupce, různé velikosti řádků, špatné zarovnání…
 • Funkce webu třetí strany – jsou funkce webu, které musejí být externě načítány. Dotazováním webu na externí zdroje dochází k výraznému zpomalení. Mezi nejčastější funkce patří např. používání Google fontů a Google recaptcha
 • Příliš pomalý hosting – měli bychom si dopředu rozmyslet obsáhlost webu a na základě toho vybrat správný hosting.
 • Neaktualizovaný WordPress a pluginy – neaktualizované a zastaralé stránky mohou být lehkým terčem cyber útočníků.
 • Nadmíra efektů a animací – měli bychom zvážit, jestli se opravdu vyplatí využívaní velkého množství grafických prvků na úkor rychlosti.
 • Vypnutá komprese textu – Na tento problém existuje celá řada pluginů. Komprese umožňuje snížit velikost souborů, které se přenášejí mezi prohlížečem a serverem. To se dělá pomocí kompresních algoritmů, jako je Gzip. Komprese může významně snížit velikost souborů, což má pozitivní vliv na rychlost načítání stránek. Kromě Gzip existují i další kompresní algoritmy, jako například Brotli, který má vyšší kompresní poměr než Gzip. Zaplá komprese textu by však měla být defaultně zapnuta v nastavení WordPressu.

Jaké formáty souborů zvolit?

Optimalizovaný kontent: Celkový obsah webu by měl být optimalizovaný. To znamená používání modernějšího formátu obrázků ve správné velikosti. Pokud bychom na webu používali obrázky ve vysoké kvalitě a velkém rozlišení zbytečně bychom snižovali nejen SEO, ale i celkovou rychlost webu.

Pro optimalizaci a změnu formátu lze obrázek zmenšit ve Photoshopu, či jiném grafickém editoru. Doporučenými formáty jsou:

 1. JPG(nejčastější, vysoká míra komprese)
 2. PNG(používá se, pokud chceme ponechat neprůhledné pozadí obrázku, doporučený formát pro logo webu)
 3. GIF(trochu zastaralý, ale stále používaný formát pro krátké animace)
 4. WebP(speciální formát pro web navržený Googlem )
 5. SVG(nejlepší formát pro ikonky položek, tlačítka a další grafické prvky)

Správná velikost souboru fotky by se měla pohybovat kolem 100Kb a neměla by přesáhnout hranici 400Kb.