Typografická pravidla, která stojí za to abychom je znali a dodržovali!

Důvodem, proč bychom se jich měli držet je mnoho, uveďme si zde tedy takové důvody, které řadíme mezi ty nejdůležitější.

Text, který napíšeme je každopádně naší vizitkou a vypovídá o tom, jak jsme znalí. Chceme se přeci prezentovat co nejlépe – to o nás vypoví perfektně vypadající text.

Pojďme si je rozdělit do skupin.

Rozdělení základní typografie:

  1.  Volba správného písma
  2.  Nadpisy
  3.  Barvy a kontrast
  4.  Netisknutelné znaky – mezery, entery a odstavce
  5.  Interpunkce
  6.  Závorky, uvozovky, pomlčky, minus, spojovník a lomítko
  7.  Procenta
  8.  Tvrdá mezera
  9. Datum a čas
  10. Číslovky

Volba správného písma

Ještě, nežli začneme vůbec se samotnou tvorbou dokumentu musíme si uvědomit komu bude text určen a na základě toho vybereme a správně přizpůsobíme volbu písma.

Například chci psát novinový článek, volím pro to písmo přímo určené pro noviny – Times New Roman jedná se o patkové písmo, které zabere, co nejmenší plochu a je patkové. Takže tedy čtenáře po řádku hezky vede. Naopak pro krátké texty jako jsou například prezentace je lepší zvolit písmo bezpatkové. Například Arial, Calibri.

Výhody patkového písma: Vede skvěle oči čtenáře, dokáže zajistit rychlejší čtení a aby se čtenář moc nezamýšlel nad obsahem.

Nevýhody patkového písma: Není vhodné pro odborné texty

Základní typografická pravidla

Nadpisy

Pro nadpisy se v textovém editoru zásadně používají styly. Díky nim mají odstavce jednotný vzhled a lze z nich automaticky vygenerovat obsah.

Barvy a kontrast

Dostatečný barevný kontrast umožňuje – či usnadňuje – uživatelům čtení textů a seznámení se s obsahem. Netýká se – jak si hodně lidí myslí – jen uživatelů s poruchou barvocitu, ale dostatečně kontrastní a dobře čitelný text ocení každý čtenář. Proto je velmi důležité vzít při grafickém návrhu kontrast v potaz a zvolit pro jednotlivé části takové barvy, které budou vzájemně dostatečně kontrastní.

Je nutné zde i zmínit jaké barvy vlastně použít a které naopak ne. Nejideálnější použití při psaní opravdu čehokoliv je použít světlé pozadí a text, který bude dokument obsahovat dát zase tmavý. Více o tom, jak správně zvolit kontrastní barvy pro váš webdesign se dozvíte v tomto článku.

Zamysleme se nad tím, jak působí barvy na lidskou osobnost! Které myslíte, že si v množství barev naše oko všimne nejdříve a připoutá tak naši pozornost – jedná se o červenou.

Ukážeme si příklady dobrého a špatného kontrastu:

Ukázka kde je možné pracovat se styly v editoru Word

Mezery

Mezi slovy je vždy jen jedna mezera. Sloupce nebo odsazení vytváříme pomocí tabulátorů, tabulek, zarážek.

Často se děje, že mnoho autorů má rádo svůj komfort, a tak se tedy nezaobírá tím, jak napsat text do prostředka stránky. Je to možné udělat jiným způsobem, než je několikrát stisknout klávesu enter – často se s tím lze setkat.

 

Entery a odstavce

V textovém editoru klávesa Enter ukončuje pouze odstavec (ne tedy řádek). Počítač tak může nechat slova „přetékat“ přes konce řádků, když něco přidáme nebo smažeme.

Delší text členíme do odstavců. Odstavce jsou zpravidla zarovnány vlevo nebo do bloku. První řádek každého odstavce se odsazuje (např. o 2 cm).

Upravený text by neměl obsahovat osamocené řádky – sirotky a vdovy.
Sirotek – poslední řádek odstavce vyjde na novou stránku.
Vdova – první řádek odstavce, který zůstal osamocen na předchozí stránce.

Interpunkce

Tečka, čárka, vykřičník, otazník, dvojtečka, středník se píší hned za slovo. Za nimi se píše jedna mezera. Končí-li věta zkratkou, píše se vždy jen jedna tečka.

Špatně:
Já ,ty a on .My ne ! Řekni : proč ?

Správně:
Já, ty a on. My ne! Řekni: proč?

závorky

Před levou závorkou se píše mezera, za ní ne. Před pravou se mezera nepíše, za ní ano.

uvozovky

Uvozovky se píší těsně kolem uvozovaného výrazu. Před první uvozovkou a za koncovou uvozovkou se vynechává jedna mezera.

Pomlčka (–), spojovník (-), minus (-)

Na počítačové klávesnici je k dispozici znak, který je vydáván za pomlčku a zároveň za znak minus. Bohužel není ve skutečnosti ani jedním zmíněným znakem, je to spojovník.

Spojovník se používá pro slovní spojení (nebude-li, zeleno-modrý, česko-německý,
Zlín-město) a neohraničuje se mezerami.

Pomlčka je o něco delší než spojovník. Používá se pro dělení slov na konci řádku. V některých případech se neodděluje mezerami (číselné rozsahy), avšak ve větě, kde nahrazuje čárku je mezerami od okolních slov oddělován. V tomto případě některé editory automaticky znak spojovník nahrazují znakem pomlčky.
Pomlčka: 1938–1945, neseděl – stál

Minus: 5−3

Lomítko

Lomítko se sází bez mezer (v jednotkách i jako označení rozsahu let).
Lomítko: 5/3, 2008/9, 3 km/h

Procenta

Sazba znaku procent za číslem bez mezery značí přídavné jméno. Tj. 8% znamená osmiprocentní, zatímco 8 % čteme „osm procent“. Ve druhém případě dáváme před znak % tvrdou mezeru. Podobně se zapisuje 8bitový a 8 bitů.

Nezalomitelná mezera

Nezlomitelná (či nedělitelná) mezera je speciální typografický znak. Jde o jeden z tzv. bílých znaků. Funguje jako běžná mezera s výjimkou toho, že při automatickém zalomení textu do řádků programy pro zpracování textu v této mezeře řádek nezalomí. Používá se proto tam, kde je rozdělení dvou slov (čísel, symbolů) na různé řádky nežádoucí.

datum

Vidět v dokumentu nebo na webu správný formát data je někdy opravdu výjimečný moment a málokdy se vidí. Správný tvar data je s mezerami za tečkou případně za názvem měsíce a na to se hodně zapomíná.
Příklad: Přijel 28. ledna 2023. Odjel 12. 2. 2023.

čas

Až donedávna jsem si myslel, že dvojtečka odděluje i hodiny a minuty, ale není tomu tak. V Česku se hodina a minuta odděluje jednoduchou tečkou ano opravdu to tak je správně. Dvojtečkou se oddělují až minuty a sekundy. Ještě dodám, že za tečky neděláme mezeru jako u data, vše je bez nich.
Příklad: Petr přijel v 10.29.

číslovky

To je asi první myšlenka, která řadu lidí napadne, když píší text a objeví se tam nějaká číslovka. Vězte, že možné je zpravidla obojí, ačkoli samozřejmě existují funkční styly, které vyjadřují jedno, nebo druhé.

Slovní zápis číslovek se obvykle využívá mimo jiné:
u nižších čísel,
v textech, kde to vypadá lépe (např. umělecké texty).

Zápis za pomoci číslic pak vyžadují:
vysoká konkrétní čísla – např. roky,
datum a čas,
odborné texty – různé výzkumy, statistiky.

V situacích, kdy závisí výběr na vás, pak rozhodně myslete na to, aby byl zápis jednotný. Tedy pokud začnete psát číslovky slovně, pak tak pokračujte i po zbytek textu – a naopak. Sami jistě uznáte, že kombinovaný zápis nevypadá dobře.

Koupil jsem si 3 čokolády a šest banánů.

Koupil jsem si 3 čokolády a 9 banánů.

Koupil jsem si dvě čokolády a osm banánů.